1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
skins 18.09.2017

Centrální pracoviště RTG


CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ RDG KLINIKY 1. LF UK a VFN


Adresa:
U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2, pavilon A8 (přízemí)
Tel. sekretariát: +420 224 96 22 32 - 3

1. CT oddělení
    Tel.: +420 224 96 22 36
    Vedoucí lékař: prim. MUDr. Josef Hořejš, CSc.
    Úsekový ra. asistent: Martina Vojtíková

Pracoviště je vybaveno multidetektorovým přístrojem firmy Siemens Sensation 16 a zabezpečuje celé spektrum CT výkonů. Vyšetřuje pacienty po akutních úrazech, řeší problematiku diagnostiky nádorových onemocnění, zažívacího traktu, chorob cév.

Oddělení provádí také unikátní výkony řízené výpočetním tomografem, např. léčbu nádorových ložisek v játrech a v jiných orgánech (tzv. radiofrekvenční ablace) a intervenční výkony v oblastech hrudníku a břicha.

 2. Ultrasonografie
    Tel.: +420 224 96 22 26
    Vedoucí lékaři: MUDr. Marcela Sojáková, MUDr. Petr Flejšar
    Úsekový ra. asistent: Jitka Svobodová   

 

Ultrazvukové pracoviště je vybaveno moderním přístrojem firmy Toshiba umožňujícím téměř veškeré spektrum ultrasonografických vyšetření, jako např. vyšetření břicha, malé pánve, měkkých částí, zobrazení cév včetně Dopplerovského zobrazení. Přístroj je vybaven modulem pro zobrazení s použitím speciálních kontrastních látek, které se uplatňují zejména v diferenciální diagnostice ložiskových změn v játrech.


 

   3. Angiografické pracoviště

    Tel.: +420 224 96 27 80
    Vedoucí lékař: MUDr. Jan Kaván

 

    Úsekový ra. asistent: Ivana Šťastná

 


Na pracovišti se provádí veškeré cévní intervenční výkony a to jak diagnostické, tak terapeutické, mimo výkonů intrakraniálních a kardiálních. Provádí se zde hlavně angioplastiky periferních a viscerálních tepen, klinika a pracoviště provádí více než 50% všech výkonů prováděných v celé ČR na hemodialyzačních přístupech a centrálním žilním řečišti. Dále jsou zde prováděny terapeutické arteficiální embolizace jak onkologických, tak dalších pacientů, včetně zavádění trvalých intraarteriálních přístupů pro cílenou aplikaci léčiv.

  


4. RTG

    Tel.: +420 224 96 22 31
    Vedoucí lékař: MUDr. Martina Vondráčková
    Úsekový ra. asistent: Jiří Neumann


Rentgenové pracoviště centrálního oddělení RDG kliniky provádí celé spektrum skiaskopických a skiagrafických výkonů včetně nevaskulárních intervencí a vyšetření gastrointestinálního traktu. Jsou zde prováděny také intervenční výkony na žlučových cestách, jako např. tzv. perkutánní drenáže žlučových cest, odstraňování kamenů ze žlučových cest a zavádění stentů. Velký podíl vyšetření tvoří vyšetření úrazových stavů u pacientů z I. chirurgické kliniky.


Oddělení zajišťuje rentgenová vyšetření také pro další kliniky a oddělení areálu nemocnice (ORL apod.) a zabezpečuje

nepřetržitou pohotovostní službu.


 


Centrální pracoviště Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN najdete zde:

počet zobrazení: 5085 poslední aktualizace: skins, 18.09.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.