1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
skins 06.08.2014

Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka


DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ - CENTRUM DIAGNOSTIKY CHOROB PRSU V. POLAKA

Adresa: Karlovo náměstí 33, 121 11, Praha 2
Tel.: +420 224 96 63 44

Vedoucí lékař: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Úsekový ra. asistent: Jitka Bílá

 

 

 


 

                                                              

 

Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka vzniklo jako součást Radiodiagnostické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je specializovaným centrem zabývajícím se problematikou diagnostiky chorob prsu, především časných stádií nádorů prsu.

Kromě běžných diagnostických výkonů se v centru provádějí i specializovaná vyšetření, např. odběry vzorků tkáně pod mamografickou a ultrazvukovou kontrolou, lokalizace nehmatných nádorů či vyšetření prsu magnetickou rezonancí, kontrastní ultrazvukové vyšetření a hodnocení lézí pomocí tzv. sonoelastografie.

Centrum spolupracuje s dalšími klinikami a ústavy, především Onkologickou klinikou, I. chirurgickou klinikou, Gynekologicko-porodnickou klinikou a Ústavem patologie.

                                                                                          

Centrum splnilo všechna náročná kritéria pro provádění mamografického screeningu a obdrželo povolení Ministerstva zdravotnictví ČR k této činnosti.

  

Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka plní také vědecké úkoly v rámci mezinárodních a národních projektů, slouží jako výuková základna a poskytuje konzultační činnost pro celou Českou republiku. Centrum provádí vyšetření na nejnovějších amerických digitálních mamografických přístrojích Hologic, které charakterizuje kromě vysoké kvality zobrazení i nízká dávka záření. Díky podpoře americké nadace Vasek Polak Institute, Inc. a řady dalších sponzorů je centrum považováno za jedno z nejlépe vybavených pracovišť tohoto typu nejenom v České republice, ale i v celé střední a východní Evropě.


V Centru diagnostiky chorob prsu V. Polaka jsou v současné době zaměstnáni 4 lékaři s nejvyšší specializací, 5 laborantek a 4 administrativní pracovnice. V čele týmu pracovníků stojí prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., přednosta Radiodiagnostické kliniky VFN v Praze a 1. lékařské fakulty UK.                                                                                  


 

 

                                                                                                                                                                        

 

Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka najdete zde:

 

 

 

počet zobrazení: 9082 poslední aktualizace: skins, 06.08.2014
Hodnocení: (hodnotilo 20 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.