1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
skins 18.09.2017

I. interní klinika - RTG, US


DETAŠOVANÉ RTG PRACOVIŠTĚ - I. INTERNÍ KLINIKA 1. LF UK a VFN

Adresa:
U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2
Tel.: +420 224 96 25 57

Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Altmanová
Úsekový ra. asistent: Ludmila Perglerová


Na pracovišti se provádí veškerá běžná rentgenologická a ultrazvuková diagnostika pro tyto kliniky Všeobecné fakultní nemocnice - I. interní kliniku, II. interní kliniku, Nefrologickou kliniku a II. chirurgickou kliniku kardiovaskulární chirurgie včetně všech jejích jednotek intenzivní péče.

Pracoviště je vybaveno moderním diagnostickým rtg přístrojem Siemens MULTIX PRO, který byl po celkové rekonstrukci pracoviště uveden do provozu v roce 2003. Ultrazvuková ordinace pracuje s moderním diagnostickým ultrazvukovým přístrojem Toshiba s možností i dopplerovské diagnostiky, uvedeným do provozu v roce 2005.

Výuka studentů medicíny probíhá na pracovišti v rámci studijních programů Radiodiagnostické i I. interní kliniky. Lékaři se podílejí na vědecké publikační činnosti zejména ve spolupráci s pracovníky I. interní kliniky a Pneumologické kliniky, dále v rámci doškolovacích kurzů ILF.


Detašované pracoviště Radiodiagnostické kliniky na I. interní klinice najdete zde:


počet zobrazení: 2070 poslední aktualizace: skins, 18.09.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.