1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
josmart 09.10.2017

Radiodiagnostika a nukleární medicína - 1178


Radiodiagnostika a nukleární medicína


- jednotýdenní stáž na RDG klinice a Klinice nukleární medicíny zakončená klasifikovaným zápočtem.


- předmět zahrnuje témata: Principy diagnostických zobrazovacích metod (RTG, US, CT, MR). Příprava k vyšetření zobrazovacími metodami, ochrana před ionizujícím zářením. Diagnostické zobrazovací metody hrudníku. Možnosti zobrazovacích metod u traumat maxilofaciálního skeletu, nádorů maxilofaciální oblasti. Panoramatické zobrazení čelistí a zubů. Invazivní vyšetřovací radiologické metody. Diagnostické zobrazovací metody u dětí a gravidních žen, u náhlých příhod břišních, u kostí a kloubů a v ORL.

Otázky k zápočtu


1. Principy diagnostických zobrazovacích metod (RTG). Indikace, kontraindikace
2. Principy diagnostických zobrazovacích metod (US, CT, MR)
3. Ochrana před ionizujícím zářením při radiologických vyšetřeních
4. Příprava k vyšetření zobrazovacími metodami (CT, US, MR, AG)
5. Kontrastní látky pro diagnostické zobrazovací metody
6. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření hrudníku. Indikace.
7. Traumata maxilofaciálního skeletu - možnosti zobrazovacích metod
8. Princip a indikace panoramatického zobrazení čelistí a zubů
9. Nádory maxilofaciální oblasti - diagnostické a terapeutické možnosti zobrazovacích metod
10. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření měkkých částí
11. Invazivní vyšetřovací radiologické metody
12. Diagnostické zobrazovací metody u dětí a gravidních žen
13. Diagnostické zobrazovací metody u náhlých příhod břišních
14. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření kostí a kloubů
15. Diagnostické zobrazovací metody v ORL

Klasifikovaný zápočet probíhá ústní formou na základě výše uvedených otázek.

Literatura


1) Kupka K, Kubinyi J, Šámal M, a kol. Nukleární medicína. 1. vydání. Nakladatelství P3K, Praha 2007. ISBN 978-80-903584-9-2.
2) ARMSTRONG P, WASTIE M, ROCKALL AG. Diagnostic Imaging. Wiley-Blackwell: 2009. 480 p. ISBN-10: 1405170395
3) HERRING W. Learning Radiology - Recognizing the Basics (With STUDENT CONSULT Online Access). Elsevier: 2011. 333 p. ISBN: 0323074448
4) PATEL PR. Lecture Notes: Radiology. Blackwell Publishing: 2005, ISBN 14 05 12 06 73
5) METTLER FA. Essentials of Radiology. Saunders: 2004, ISBN 07 21 60 52 73
6) Atlas of Radiological Images: http://atlas.mudr.org/
7) NEKULA J. Radiologie, Olomouc, UP, 2001, ISBN 80-244-0259-9
12) www.rsna.org/
13) SEIDL Z, BURGETOVÁ A, HOFFMANNOVÁ E, MAŠEK M, VANĚČKOVÁ M, VITÁK T. Radiologie pro studium i praxi. Grada 2012. ISBN 978-80-247-4108-6
14) SINGH H, NEUTZE J (Eds.). Radiology Fundamentals. Springer: 2012. 362 p. ISBN 978-1-4614-0943-4 or eBook ISBN 978-1-4614-0944-1
 

 

 

 

počet zobrazení: 3133 poslední aktualizace: skins, 09.10.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.