1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
skins 09.10.2017

Radiologie a nukleární medicína - 1843, 1756

Úkolem předmětu Radiologie a nukleární medicína (B01843 a B01756) je seznámit studenty se zobrazovacími metodami používanými v lékařství (konvenční rtg metody, ultrazvuk, CT, MR). Studenti získají znalosti o fyzikálních principech metod, seznámí se se základními parametry rtg záření, ultrazvuku a s fyzikálními principy tomografických zobrazovacích metod (CT, MR). Dále předmět zahrnuje informace o možnostech a klinické aplikaci jednotlivých zobrazovacích meotd, o přípravě pacienta k vyšetření a o provozu na jednotlivých vyšetřovnách. Dalším tématem bude problematika radiační ochrany, použití kontrastních látek, digitalizace a archivace dat (PACS). Nedílnou součástí předmětu budou ukázky a interpretace normálních a základních patologických obrazů v radiodiagnostice.

Tento jednosemestrální předmět je zakončen zápočtem (uděluje se na základě závěrečného testu a aktivní docházky)..

Doporučená literatura:

1) SEIDL Z, BURGETOVÁ A, HOFFMANNOVÁ E, MAŠEK M, VANĚČKOVÁ M, VITÁK T. Radiologie pro studium i praxi. Grada 2012. ISBN 978-80-247-4108-6
2) NEKULA J. Radiologie. Olomouc. UP 2001. ISBN 80-244-0259-9
3) DANEŠ J. Základy mamografie. Praha. X-Egem 2002. ISBN 80-7199-062-0
4) CHUDÁČEK Z. Radiodiagnostika I. část. Učební text IDVPZ. Brno: IDVPZ 1995
5) ARMSTRONG P, WASTIE M, ROCKALL AG. Diagnostic Imaging. Wiley-Blackwell: 2009. 480 p. ISBN-10: 1405170395
6) HERRING W. Learning Radiology - Recognizing the Basics (With STUDENT CONSULT Online Access). Elsevier: 2011. 333 p. ISBN: 0323074448
7) PATEL PR. Lecture Notes: Radiology. Blackwell Publishing: 2005, ISBN 14 05 12 06 73
8) METTLER FA. Essentials of Radiology. Saunders: 2004, ISBN 07 21 60 52 73
9) Atlas of Radiological Images: http://atlas.mudr.org/
10) http://unm.lf1.cuni.cz/
11) KUPKA K, a kol. Nukleární medicína, učební text, P3K, Příbram 2007, ISBN 978-80-903584-9-2
12) www.sweb.cz/AstroNuklFyzika
13) SEIDL Z, VANĚČKOVÁ M. Magnetická rezonance mozku, míchy a páteře. Grada 2007. ISBN 978-80-247-1106-5
14) VANĚČKOVÁ M, SEIDL Z. Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní. Mladá Fronta 2010. ISBN 978-80-204-2182-1
15) HOŘÁK J a kol. Pediatrická radiologie. Karolinum 2012. ISBN 9788024621012
16) Seidl Z, Vaněčková M. Diagnostická Radiologie. Neuroradiologie. Grada Publishing, a.s., 2014, 528 str.


E-learning: http://radio.lf1.cuni.cz/article.asp?nDepartmentID=1888&nArticleID=5038&nLanguageID=1

počet zobrazení: 2495 poslední aktualizace: skins, 09.10.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.