1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
josmart 09.10.2017

Zobrazovací metody v klinické praxi - 1072


Zobrazovací metody v klinické praxi


- jednosemestrální předmět zakončený zápočtem (uděluje se na základě aktivní docházky)


- výuka navazuje na předmět Radiodiagnostika a Nukleární medicína. Je zaměřena na praktickou výuku při interpretaci normálních a patologických obrazů v radiodiagnostice (radiologii) a nukleární medicíně a na správnou indikaci rentgenových i nerentgenových zobrazovacích metod. Jednotlivé hodiny jsou věnovány těmto oblastem a systémům: hrudník, srdce a cévy, retroperitoneum, zažívací trakt, skelet (včetně traumatologie), vývodné močové cesty, játra, žlučník a žlučové cesty, pankreas, prs, nervový systém.


Doporučená literatura:


1) SEIDL Z, BURGETOVÁ A, HOFFMANNOVÁ E, MAŠEK M, VANĚČKOVÁ M, VITÁK T. Radiologie pro studium i praxi. Grada 2012. ISBN 978-80-247-4108-6 
2) NEKULA J. Radiologie, Olomouc, UP, 2001, ISBN 80-244-0259-9
3) DANEŠ J. Základy mamografie, Praha, X-Egem, 2002, ISBN 80-7199-062-0
4) ARMSTRONG P, WASTIE M, ROCKALL AG. Diagnostic Imaging. Wiley-Blackwell: 2009. 480 p. ISBN-10: 1405170395
5) HERRING W. Learning Radiology - Recognizing the Basics (With STUDENT CONSULT Online Access). Elsevier: 2011. 333 p. ISBN: 0323074448
6) PATEL PR. Lecture Notes: Radiology. Blackwell Publishing: 2005, ISBN 14 05 12 06 73
7) METTLER FA. Essentials of Radiology. Saunders: 2004, ISBN 07 21 60 52 73
8) Atlas of Radiological Images: http://atlas.mudr.org/
9) SEIDL Z, VANĚČKOVÁ M. Magnetická rezonance mozku, míchy a páteře. Grada 2007. ISBN 978-80-247-1106-5
10) VANĚČKOVÁ M, SEIDL Z. Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní. Mladá Fronta 2010. ISBN 978-80-204-2182-1 11) HOŘÁK J a kol. Pediatrická radiologie. Karolinum 2012. ISBN 9788024621012
12) SINGH H, NEUTZE J (Eds.). Radiology Fundamentals. Springer: 2012. 362 p. ISBN 978-1-4614-0943-4 or eBook ISBN 978-1-4614-0944-1
13) Seidl Z, Vaněčková M. Diagnostická Radiologie. Neuroradiologie. Grada Publishing, a.s., 2014, 528 str.

E-learning: http://radio.lf1.cuni.cz/article.asp?nDepartmentID=1888&nArticleID=5038&nLanguageID=1

počet zobrazení: 2184 poslední aktualizace: skins, 09.10.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.