1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
skins 18.09.2017

Oddělení magnetické rezonance


DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ - ODDĚLENÍ MAGNETICKÁ REZONANCE

Adresa:
Kateřinská 468/30, 128 21, Praha 2 (budova Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN)
Tel.: +420 224 96 54 68

Vedoucí lékař: prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Úsekový ra. asistent: Bc. Miroslav Kron, DiS.


Oddělení magnetické rezonance (MR) společně s oddělením výpočetní tomografie (CT) tvoří neuroradiologickou jednotku v rámci radiodiagnostické kliniky, umístěnou v budově Neurologické kliniky v Kateřinské ulici č. 30.

Magnetická rezonance Gyroscan Achieva fy Philips (1,5T) byla nainstalována v roce 2009, ke konci roku 2015 byl uveden do provozu druhý MR přístroj firmy Siemens (3T).

I když, vzhledem k potřebám nemocnice a tradicím našeho oddělení, je hlavním zaměřením neuroradiologie, provádíme vyšetření prakticky ze všech oblastí medicíny vhodných pro danou modalitu. Vyšetření kloubů, prsů, malé pánve, cév, srdce, jater, žlučových cest, dále např. vyšetření píštělí u pacientů s idiopatickými střevními záněty, u pacientek z gynekologické kliniky vyšetřujeme malou pánev nejčastěji v rámci stagingu tumorů děložního hrdla atd. Tato vyšetření provádíme nejenom v rámci komplementu VFN, ale i pro další nemocniční zařízení a ambulantní lékaře.

 Ve VFN bylo v roce 2010 zřízeno Komplexní kardiovaskulární centrum (KKVC). V návaznosti na péči kardiologů všech interních klinik VFN provádíme na MR přístroji rutinně i vyšetření srdce. Softwarové vybavení nám umožňuje podrobné vyhodnocení funkčních parametrů srdce při velmi dobrém rozlišení obrazu. Magnetická rezonance se u nás v souladu se světovými trendy stává zlatým standardem při zobrazení řady kardiovaskulárních patologií.


srdce-pokus.jpg
  


Naše pracoviště získalo akreditaci v rámci postgraduálního studia neuroradiologie, podílí se na výuce studentů lékařské fakulty v předmětu radiologie, neurologie a biofyzika, dále v rámci různých typů bakalářského studia.Oddělení magnetické rezonance Radiodiagnostické kliniky najdete zde:
 

 

 

 

počet zobrazení: 7091 poslední aktualizace: skins, 18.09.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.