1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
josmart 02.12.2014

Radiodiagnostika - 98

 sylabus a otázky ke zkoušce
josmart 20.03.2013

Radiodiagnostika a nukleární medicína - 1178

 sylabus a otázky ke klasifikovanému zápočtu