1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
josmart 02.12.2014

Radiodiagnostika - 98


Radiodiagnostika


-týdenní stáž na pracovištích RDG kliniky


- kombinace přednášek a praktických cvičení, zakončená zkouškou


- předmět zahrnuje témata: Úvod do radiodiagnostiky, rtg záření, princip rentgenových a ostatních zobrazovacích metod. Skiaskopie, skiagrafie. Práce s PACS. Invazivní vyšetřovací metody. Srdce. Zobrazovací metody při vyšetření perif. cév. Zobrazovací metody při vyšetření hrudníku. Princip CT. Zobrazovací metody v urologické radiodiagnostice, pediatrii a ORL. Základy osteologie. Diagnostika GIT včetně žlučových cest a ERCP. Neuroradiologie. Magnetická rezonance. Senologie.


Zkouškové otázky


1. Principy diagnostických zobrazovacích metod (RTG), indikace, kontraindikace
2. Principy diagnostických zobrazovacích metod (US, CT), indikace, kontraindikace
3. Ochrana před ionizujícím zářením při radiodiagnostických vyšetřeních
4. Příprava k vyšetření diagnostickými zobrazovacími metodami (RTG, CT, US).
5. Kontrastní látky pro diagnostické zobrazovací metody (RTG, US)
6. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření hrudníku. Indikace. Normální a patologický obraz.
7. Diagnostické metody při vyšetření srdce a velkých cév. Indikace. Normální a patologický obraz.
8. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření periferních cév. Indikace.
9. Pediatrická radiologie. Indikace. Normální a patologický obraz
10. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření retroperitonea. Indikace
11. Invazívní vyšetřovací metody. Indikace.
12. Diagnostické zobrazovací metody při náhlých příhodách břišních. Diagnostika a lokalizace cizího tělesa.
13. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu. Indikace.
14. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření skeletu a kloubů. Indikace.
15. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření vývodných močových cest. Indikace.
16. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření žlučníku a žlučových cest. Indikace.
17. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření pankreatu, jater a sleziny. Indikace.
18. Neuroradiologické vyšetřovací metody (MR). Indikace. Normální a patologický obraz
19. Diagnostické zobrazovací metody v senologii, gynekologii a porodnictví. Indikace.
20. Diagnostické zobrazovací metody v ORL.


Doporučená literatura

1) SEIDL Z, BURGETOVÁ A, HOFFMANNOVÁ E, MAŠEK M, VANĚČKOVÁ M, VITÁK T. Radiologie pro studium i praxi. Grada 2012. ISBN 978-80-247-4108-6 
2) NEKULA J. Radiologie, Olomouc, UP, 2001, ISBN 80-244-0259-9
3) DANEŠ J. Základy mamografie, Praha, X-Egem, 2002, ISBN 80-7199-062-0
4) ARMSTRONG P, WASTIE M, ROCKALL AG. Diagnostic Imaging. Wiley-Blackwell: 2009. 480 p. ISBN-10: 1405170395
5) HERRING W. Learning Radiology - Recognizing the Basics (With STUDENT CONSULT Online Access). Elsevier: 2011. 333 p. ISBN: 0323074448
6) PATEL PR. Lecture Notes: Radiology. Blackwell Publishing: 2005, ISBN 14 05 12 06 73
7) METTLER FA. Essentials of Radiology. Saunders: 2004, ISBN 07 21 60 52 73
8) Atlas of Radiological Images: http://
atlas.mudr.org/
9) SEIDL Z, VANĚČKOVÁ M. Magnetická rezonance mozku, míchy a páteře. Grada 2007. ISBN 978-80-247-1106-5
10) VANĚČKOVÁ M, SEIDL Z. Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní. Mladá Fronta 2010. ISBN 978-80-204-2182-1 11) HOŘÁK J a kol. Pediatrická radiologie. Karolinum 2012. ISBN 9788024621012
12) SINGH H, NEUTZE J (Eds.). Radiology Fundamentals. Springer: 2012. 362 p. ISBN 978-1-4614-0943-4 or eBook ISBN 978-1-4614-0944-1
13) Seidl Z, Vaněčková M. Diagnostická Radiologie. Neuroradiologie. Grada Publishing, a.s., 2014, 528 str.


E-learning: http://
radio.lf1.cuni.cz/article.asp?nDepartmentID=1888&nArticleID=5038&nLanguageID=1

počet zobrazení: 4807 poslední aktualizace: skins, 02.12.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.