1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
josmart 09.10.2017

Radiodiagnostika - 98


Radiodiagnostika

 

Předmět je vyučován formou týdenní stáže skládající se z přednášek a návštěv pracovišť RDG kliniky. Stáže začínají v pondělí v 8 hodin v posluchárně RDG kliniky (vchod přes sekretariát kliniky, nejkratší přístup – po vchodu do VFN pokračovat rovně podél budovy kožní kliniky, sejít schody a dát se dveřmi vlevo).

Na stáže v úterý – pátek je potřeba mít s sebou plášť a kartu studenta.

Přednášky navazují na témata zpracovaná v kurzu Propedeutika zobrazovacích metod. Pokud jste tento kurz ve třetím ročníku neabsolvovali, vřele doporučujeme projít si e-learningové přednášky na webu http://radio.lf1.cuni.cz/prope , neboť informace v tomto kurzu obsažené již nebudou probírány na stážích a předpokládá se jejich znalost (zejména pak u zkoušky).Zkouškové otázky


1. Principy diagnostických zobrazovacích metod (RTG), indikace, kontraindikace
2. Principy diagnostických zobrazovacích metod (US, CT), indikace, kontraindikace
3. Ochrana před ionizujícím zářením při radiodiagnostických vyšetřeních
4. Příprava k vyšetření diagnostickými zobrazovacími metodami (RTG, CT, US).
5. Kontrastní látky pro diagnostické zobrazovací metody (RTG, US)
6. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření hrudníku. Indikace. Normální a patologický obraz.
7. Diagnostické metody při vyšetření srdce a velkých cév. Indikace. Normální a patologický obraz.
8. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření periferních cév. Indikace.
9. Pediatrická radiologie. Indikace. Normální a patologický obraz
10. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření retroperitonea. Indikace
11. Invazívní vyšetřovací metody. Indikace.
12. Diagnostické zobrazovací metody při náhlých příhodách břišních. Diagnostika a lokalizace cizího tělesa.
13. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu. Indikace.
14. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření skeletu a kloubů. Indikace.
15. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření vývodných močových cest. Indikace.
16. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření žlučníku a žlučových cest. Indikace.
17. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření pankreatu, jater a sleziny. Indikace.
18. Neuroradiologické vyšetřovací metody (MR). Indikace. Normální a patologický obraz
19. Diagnostické zobrazovací metody v senologii, gynekologii a porodnictví. Indikace.
20. Diagnostické zobrazovací metody v ORL.

Zkouška je ústní + popis základního snímku.


Doporučená literatura

1) SEIDL Z, BURGETOVÁ A, HOFFMANNOVÁ E, MAŠEK M, VANĚČKOVÁ M, VITÁK T. Radiologie pro studium i praxi. Grada 2012. ISBN 978-80-247-4108-6 
2) NEKULA J. Radiologie, Olomouc, UP, 2001, ISBN 80-244-0259-9
3) DANEŠ J. Základy mamografie, Praha, X-Egem, 2002, ISBN 80-7199-062-0
4) ARMSTRONG P, WASTIE M, ROCKALL AG. Diagnostic Imaging. Wiley-Blackwell: 2009. 480 p. ISBN-10: 1405170395
5) HERRING W. Learning Radiology - Recognizing the Basics (With STUDENT CONSULT Online Access). Elsevier: 2011. 333 p. ISBN: 0323074448
6) PATEL PR. Lecture Notes: Radiology. Blackwell Publishing: 2005, ISBN 14 05 12 06 73
7) METTLER FA. Essentials of Radiology. Saunders: 2004, ISBN 07 21 60 52 73
8) Atlas of Radiological Images: http://
atlas.mudr.org/
9) SEIDL Z, VANĚČKOVÁ M. Magnetická rezonance mozku, míchy a páteře. Grada 2007. ISBN 978-80-247-1106-5
10) VANĚČKOVÁ M, SEIDL Z. Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní. Mladá Fronta 2010. ISBN 978-80-204-2182-1 11) HOŘÁK J a kol. Pediatrická radiologie. Karolinum 2012. ISBN 9788024621012
12) SINGH H, NEUTZE J (Eds.). Radiology Fundamentals. Springer: 2012. 362 p. ISBN 978-1-4614-0943-4 or eBook ISBN 978-1-4614-0944-1
13) Seidl Z, Vaněčková M. Diagnostická Radiologie. Neuroradiologie. Grada Publishing, a.s., 2014, 528 str.


E-learning: http://
radio.lf1.cuni.cz/article.asp?nDepartmentID=1888&nArticleID=5038&nLanguageID=1

počet zobrazení: 5695 poslední aktualizace: skins, 09.10.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.