1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
skins 23.03.2011

Historie Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN

 

Před II. světovou válkou neexistovala na území tehdejší Československé republiky žádná radiologická klinika a radiologie nebyla uznávána jako samostatný obor. Univerzitní kliniky i větší nemocnice měly své rentgenové "kabinety", v rámci Všeobecné nemocnice v Praze např. Jiráskova chirurgická klinika a kliniky interní - a paralelně také kliniky německé.

Ke zřízení první Radiologické kliniky došlo až v roce 1941, v době protektorátu Čechy a Morava. Jejím přednostou se stal prof. Beutel, jeho zástupcem a "Oberarztem" pozdější profesor Dr. Buchtala. Klinika byla zřízena v těsném sousedství v té době německé chirurgické kliniky, prakticky ve stejných prostorách, jako je nyní centrální pracoviště Radiodiagnostické kliniky.

Obor v době vzniku první radiologické kliniky nebyl dělen na diagnostiku a onkologii, respektive radioterapii, a klinika byla zřízena k plnění obou úkolů.

Ke klinice náležela i lůžková část, která však byla v té době značně omezená z důvodu preference ošetřování válečných zranění ve Všeobecné nemocnici.

Po osvobození naší republiky převzal z pověření československé vlády vedení kliniky prof. Šváb, tehdy ještě docent (byl jmenován profesorem na podzim roku 1945). Pracoviště si zachovalo statut kliniky, ovšem již české. Také místo německé chirurgické kliniky byla zřízena klinika česká.

Profesor Šváb pracoval jako přednosta kliniky až do roku 1970 (plných 25 let!), kdy jeho funkci převzal docent (později profesor) Blažek, tehdy vedoucí rentgenového oddělení I. interní kliniky. Od roku 1988 až do svého odchodu do důchodu v roce 1997 byl přednostou prof. Vyhnánek, kterého vystřídal jeho žák prof. Daneš.

Po válce pracovala v diagnostické části kliniky řada tehdy známých odborníků, kteří pak většinou odešli do mnoha rodících se radiologických klinik a oddělení, často na vedoucí místa. Byl to např. Dr. Fried, Dr. Chlebníček, Dr. Hladík, Dr. Marx a Dr. Stašek. Posledně jmenovaný se věnoval později radioterapii a stal se prvním přednostou Onkologické kliniky, která se v roce 1973 odštěpila od do té doby společné Radiologické kliniky vedené prof. Blažkem (takto vzniklá nová onkologická klinika se stala rovněž první onkologickou klinikou v Československu, do
té doby existovaly jen "radiologické ústavy" např. na Žlutém kopci v Brně, na Bulovce apod.).

První kniha o radiologii

 
Také v dalším období vychovala Radiologická klinika (po přejmenování v roce 1985 Radiodiagnostická klinika)
řadu odborníků, profesorů a budoucích přednostů jiných klinik, například v oboru kostní diagnostiky (prof. Kolář, prof. Zídková).
 

 

 

počet zobrazení: 5425 poslední aktualizace: skins, 23.03.2011
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.