1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
09.10.2019

Radiodiagnostika - B00098 (VŠEOB, 4. roč.)

 sylabus a otázky ke zkoušce
10.07.2018

Radiodiagnostika a nukleární medicína - B01178 (ZUB, 4. roč.)

 sylabus a otázky ke klasifikovanému zápočtu