1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
skins 10.10.2023

Radiodiagnostika - B00098 (VŠEOB, 4. roč.)

Průběh stáže:


Pondělí (ÚVI, počítačová místnost 1.07)

8:00 - 11:30 Úvod do Radiodiagnosticky, organizace stáže, základní principy popisů snímků, práce s Dicompass webem (Beneš/Lambert)


Úterý (seminární místnost RDG kliniky, budova A8, -2. patro)

8:00 - 9:30 Prezentace kazuistik I. (Beneš)

10:00 – 11:30 Návštěva pracovišť dle rozpisu


Středa (ÚVI, počítačová místnost 1.07)

8:00 – 9:45 Neuroradiologie, kazuistiky (Vaněčková)

10:00 – 11:30 Prezentace kazuistik II.


Čtvrtek

Samostudium dostupných e-learningových prezentací

UZ kurz - dle rozpisu


Pátek (ÚVI, počítačová místnost 1.07)

8:00 – 9:45 CT seminář (Mašek/Černý)

10:00 – 11:30 Návštěva Mamocentra (Červenková/Daneš)

11:45 - Předtermín – zkouška


Zápočet

Zápočet se uděluje za docházku na stážích, která je vyžadována v plném rozsahu. V případě odůvodněné absence lze náhradu bez problémů řešit, jak dopředu, tak zpětně po domluvě (pište na jiri.benes2@vfn.cz případně na MSTeams).

Studijní materiály

Základním zdrojem informací jsou e-learningové prezentace na webu radiologické kliniky (radio.lf1.cuni.cz/zkouska), které jsou uspořádané podle otázek ke zkoušce. Tyto přednášky je vhodné doplnit doporučenou literaturou a informacemi z radiologických webů (např. radiopaedia.com).

Zkouška

Zkušební termíny pro daný kruh jsou vždy v pátek daný týden stáže (předtermín) a poté obvykle středu odpoledne další týden (v případě zájmu je možné i pondělí). Jakékoli jiné termíny či potřeby je možné řešit po domluvě (pište na jiri.benes2@vfn.cz případně na MSTeams).

Studenti před zkouškou píší krátký test v Rogo. Test má 8 otázek – dva náhodné snímky s poznáním patologie, 5 otázek na obrázky a diagnózy z e-learningových prezentací, jedna otázka na indikace vyšetření (viz dokument ke stažení v Teamsech). Analýza a výsledek testu je součástí ústního zkoušení a výsledná známka je syntézou obou výkonů. Ústní část – klasické ústní zkoušení z jednoho vylosovaného tématu. 

počet zobrazení: 4729 autor: skins, poslední aktualizace: skins, 10.10.2023
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.